Nevelési programunk

Bölcsőde

A bölcsődénkben alkalmazott szakmai program, a “Bölcsődei gondozás és nevelés Módszertani levele”, A bölcsődei nevelés-gondozás alapprogramja 2017, és a Minimál higiéniai előírások segédanyagának felhasználásával készült és valósult meg, szakértő ellenőrzésével és jóváhagyásával. A program a Dokumentumok oldalon letölthető vagy a bölcsődében megtekinthető.

 

Óvoda

Óvodánkban a nevelés, az “Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának” megfelelően zajlik.

Helyi programunk a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Programra épül.

A játéknak kiemelt szerepet tulajdonítunk. A program egésze személyiségközpontú, melyben az egyéni fejlődés elősegítése előtérbe kerül. Programunk fő törekvése: gyermekeinknél az önirányítást, a saját megoldás keresésének képességét, kulturált magatartás erősítését, a „tiszta forrásból” táplálkozást szolgálni a tevékenységek által.

A nevelési programunk alapelve, hogy biztonságban, szeretetben, a mozgásfejlesztés sokféle módszerének alkalmazásával felszabadult, vidám, kiegyensúlyozott gyermekeket neveljünk. A gyermek mozgása és játéka fejlődésének alapja. Az óvodapedagógus szeretetteljes, befogadó bánásmóddal, sokféle tapasztalási lehetőséggel gondoskodik a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről. Olyan életmódszervezést biztosítunk az óvodáskorú gyermekeknek, amely természetes, és derűssé, ésszerűvé teszi az egész napos óvodai együttlétet.

Nevelési programunk kiemelt feladatai

  • Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés
  • Egészséges életmód kialakítása
  • Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés
  • Mozgáskultúra megalapozása
  • Tehetséggondozás és felzárkóztatás, iskola előkészítés

További információ pedagógiai programunkról

Részletesebb Pedagógiai Programot és tájékoztatást a letölthető Pedagógiai Programunkban és Házirendünkben olvashatnak, amelyeket szívből ajánlunk figyelmükbe! A Dokumentumok oldalon letölthetők vagy a óvodában megtekinthetők.